Cart: 0 ₪ 0

תקנון למבצע "התנסות ללא התחייבות" במזרון חדש של מנדלבוים MD

 1. המבצע תקף לכל המזרונים בחנויות רשת מנדלבוים MD למעט מזרונים מהדגמים הבאים : פארק אווניו, Happy Night , Pacific ו  Junior . המבצע תקף למזרני מנדלבוים הנמכרים בסניפי מנדלבוים MD בלבד ולא בחנויות אחרות.
 2. תקופת הניסיון הינה 30 יום מיום קבלת הסחורה.
 3. המבצע לא יהיה בתוקף במקרים בהם מנהל הסניף יחריג את ההטבה משיקולים שונים, יסביר זאת ללקוח ויציין זאת בחשבונית הקנייה.
 4. תוקף המבצע הינו עד ה 31.12.20. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת בכפוף להודעה 7 ימים מראש.
 5. המבצע תקף למזרונים זוגיים בלבד במידות רוחב 140 ס"מ / 160 ס"מ / 180 ס"מ.
 6. רכישת המזרון כרוכה בעלות הובלה. עלות זו לא תוחזר בעת מימוש ההחזרה. מחיר ההובלה הינו כמקובל ברשת מנדלבוים, קרי תוספת של 50 שקל לכל קומה מעל קומה שלישית במידה והמזרון אינו נכנס למעלית. כל החיובים הקשורים בהובלת המזרן לבית הלקוח לא יוחזרו בעת מימוש ההטבה.
 7. במקרה של הובלה הכרוכה במנוף , הלקוח יחויב בעלות נוספת בעת ההזמנה. במידה והלקוח יחזיר את המזרון, תיגבה מהלקוח עלות המנוף בחיוב נפרד.
 8. המזרון שיוחזר צריך להיות תקין ונקי לחלוטין ללא כתמים מכל סוג שהוא. מומלץ שימוש במגן מזרן.
 9. הטבת ההחזר אינה כוללת פריטים נלווים הנרכשים עם המזרון: מגן מזרון, מצעים או כריות.
 10. מימוש קבלת ההחזר במסגרת המבצע יבוצע בפניה של הלקוח למנהל הסניף בו נרכש המזרן.
 11. איסוף המזרון חזרה למפעל יעשה על ידי חברת מנדלבוים תוך עד 14 ימי עבודה. ההחזר ללקוח יבוצע לאחר איסוף המזרן.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את הטבת ההחזר מעבר לפעם אחת.
נגישות
Minimum 4 characters